เมนูหลัก
\\\\\\\\\\
 รายงานข้อมูลนักเรียน
รายคนปี 2552


  สถิติทางการศึกษา
 สถิติทางการศึกษา ปี 2552
 สถิติทางการศึกษา ปี 2551
 สถิติทางการศึกษา ปี 2550
 สถิติทางการศึกษา ปี 2549
 สถิติทางการศึกษา ปี 2548
  DOWNLOAD
· 1: โปรแกรม OBEC53
· 2: โปรแกรม Setup SMIS 52
· 3: Firefox 3 ภาษาไทย
· 4: โปรแกร มUpdate SMIS 52
· 5: โปรแกรม B-OBEC 51
· 6: เอกสารประกอบการอบรม smis52
· 7: เอกสาร ProwerPoint SMIS 52
· 8: โปรแกรม ตรวจสอบ SMIS 52
· 9: ฐานเปล่าOBECMDB MASTER
· 10: โปรแกรมแก้SMISนักเรียนเลื่อนชั้นหาย
· 11: โปรแกรม OBEC51 ระยะที่ 2
· 12: โปรแกรม FTP
  รายชื่อโรงเรียน ปี 52
 รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ
 รายชื่อโรงเรียนแยกตามเขต
 รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา
 รายชื่อโรงเรียนประถมศึกษา
 รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส
 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก
 รายชื่อโรงเรียนในฝัน
 ชื่อ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด
ติดต่อสอบถาม

คุณสามารถติดต่อกับเราโดยผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวกับเราทั้งหมด ถือเป็นเกียรติและมีคุณค่า ในการที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป ขอขอบคุณ!

ชื่อคุณ:
อีเมล์:
ข้อความ:
_HTMLNOTALLOWED2
 
  สำนักนโยบายและแผนฯ
  ระบบโทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์ผ่านเน็ต
  ระบบงาน


รายชื่อคณะทำงาน

\
ระบบการประชุมผ่านเว็บไซต์
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.

\
การถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.


  นายรังสรรค์ มณีเล็ก
  กลุ่มสารสนเทศ
\
นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ
สนผ.สพฐ.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
บุคลากร ข้อมูลสถิต
sermsuk@emisc.moe.go.th
  สถิติผู้เยี่ยมชม
  สมาชิกและผู้เข้าชม
_UMBIP 54.237.57.53


_UMBREG
_UMBLOST

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

_UMBMEMP
_UMBLATEST : admin
_UMBOVER : 1

_UMBON : 0
_UMBVIS : 0
_UMBMEM : 0


กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tel. 02-2805512    e-mail : sastar_of@hotmail.com