เมนูหลัก
\\\\\\\\\\
 รายงานข้อมูลนักเรียน
รายคนปี 2552


  สถิติทางการศึกษา
 สถิติทางการศึกษา ปี 2552
 สถิติทางการศึกษา ปี 2551
 สถิติทางการศึกษา ปี 2550
 สถิติทางการศึกษา ปี 2549
 สถิติทางการศึกษา ปี 2548
  DOWNLOAD
· 1: โปรแกรม OBEC53
· 2: โปรแกรม Setup SMIS 52
· 3: Firefox 3 ภาษาไทย
· 4: โปรแกร มUpdate SMIS 52
· 5: โปรแกรม B-OBEC 51
· 6: เอกสารประกอบการอบรม smis52
· 7: เอกสาร ProwerPoint SMIS 52
· 8: โปรแกรม ตรวจสอบ SMIS 52
· 9: ฐานเปล่าOBECMDB MASTER
· 10: โปรแกรมแก้SMISนักเรียนเลื่อนชั้นหาย
· 11: โปรแกรม OBEC51 ระยะที่ 2
· 12: โปรแกรม FTP
  รายชื่อโรงเรียน ปี 52
 รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ
 รายชื่อโรงเรียนแยกตามเขต
 รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา
 รายชื่อโรงเรียนประถมศึกษา
 รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส
 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก
 รายชื่อโรงเรียนในฝัน
 ชื่อ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำวัน กรกฎาคม, 2012

วันจำนวนหน้าที่แสดง
1 0% (0)
2 0% (0)
3 0% (0)
4 3.555% (443)
5 5.714% (712)
6 4.815% (600)
7 2.455% (306)
8 2.977% (371)
9 6.869% (856)
10 7.825% (975)
11 5.433% (677)
12 3.547% (442)
13 3.426% (427)
14 2.303% (287)
15 2.311% (288)
16 2.271% (283)
17 2.287% (285)
18 3.370% (420)
19 2.471% (308)
20 4.454% (555)
21 2.022% (252)
22 1.733% (216)
23 2.656% (331)
24 3.924% (489)
25 3.258% (406)
26 5.192% (647)
27 4.125% (514)
28 2.118% (264)
29 1.878% (234)
30 3.916% (488)
31 3.081% (384)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tel. 02-2805512    e-mail : sastar_of@hotmail.com